Ο Ελληνισμός στη Ρωσία και στις άλλες χώρες της τ. ΕΣΣΔ. Σύντομη Ιστορία, κρίσεις μετά το 1991, ελληνικές παρεμβάσεις, προοπτικές

Δευτέρα 6-11-2017, 18.00, παρουσίαση του βιβλίου στον Ιανό

(Αθήνα - Σταδίου 24)

 

Ο Διονύσης Καλαμβρέζος υπήρξε πρόξενος της Ελλάδας στη Μόσχα τα δύσκολα χρόνια μετά τη σοβιετική κατάρρευση. Έζησε έτσι από κοντά μια μοναδική εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και μετασχηματισμών. Η αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας, η συσσωρευμένη γνώση και με μια σπάνια ευαισθησία, οδήγησαν στην εμπεριστατωμένη καταγραφή αυτής της εμπειρίας.

Έτσι πρόσφατα είδε το φώς η μελέτη  "Ο Ελληνισμός στη Ρωσία και στις άλλες χώρες της τ. ΕΣΣΔ. Σύντομη Ιστορία, κρίσεις μετά το 1991, ελληνικές παρεμβάσεις, προοπτικές" από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Εκτός από μένα, για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Θάνος Βερέμης ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών

Αντώνης Κόντης καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος του «ΕΘΝΟΥΣ», Γιώργος Καπόπουλος

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το έργο του Διονυσίου Καλαμβρέζου Ο Ελληνισμός στη Ρωσία και στις άλλες χώρες της τ. ΕΣΣΔ. Σύντομη Ιστορία, κρίσεις μετά το 1991, ελληνικές παρεμβάσεις, προοπτικές εξετάζει τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στη Ρωσία από την Άλωση μέχρι το 1922 και την πορεία τους στη Ρωσία/ΕΣΣΔ.

Εξετάζει τις ένοπλες συγκρούσεις και άλλες πολι­τικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις κατά την ύστερη Περεστρόικα και την πρώτη μετασοβιετική περίοδο, καθώς και τις προσπάθειες της Ελλάδας να διαμορφώσει ομογενειακή πολιτική και στρατηγική. Ανα­πτύσσει τις δράσεις της Ελλάδας υπέρ των ομογενών κατά την κρίσι­μη περίοδο πριν και μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ad hoc μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και καταστάσεων, σε μέτρα σχετικά με την παλιννόστηση και σε μέτρα για την ευρύτερη ενίσχυσή τους στις χώρες διαμονής.

Έτσι το βιβλίο παρέχει τη θέα συνόλου των ιστορικών σχέσεων Ελλήνων και Ρώσων και άλλων λαών της τ. ΕΣΣΔ, των μετακινήσεων των ομογε­νειακών πληθυσμών προς, εντός και από το ρωσικό/σοβιετικό χώρο, των επιπτώσεων από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, και των προοπτικών για την Ομογένεια.

Ο συγγραφέας είχε το προνόμιο να είναι, ως Πρόξενος της Ελλάδας στη Μόσχα επί μακρό χρονικό διάστημα, ο αυτόπτης και αυτή­κοος μάρτυρας πολλών από τις μετασοβιετικές κρίσεις και των συνεπει­ών τους επί των ομογενών. Έτσι, στο βιβλίο, εκτός των άλλων, καταγρά­φονται από πρώτο χέρι τα πολλά και διαφορετικά πεδία των κρίσιμων γεγονότων μέσα από τα οποία ο συγγραφέας χρειάστηκε να περάσει, μερικές φορές στη ζώνη του πυρός, όπως στην επιχείρηση «Χρυσόμαλ­λο Δέρας», με σκοπό να εκτελέσει το καθήκον του να συνδράμει τους Έλληνες της τ. ΕΣΣΔ στις νέες τους περιπέτειες και τη νέα τους μοίρα.

https://kars1918.wordpress.com/2017/11/05/kalamvrezos/